Deteksjonstester for narkotika, mulit drug spray

Deteksjons spray mot ulike narkotiske stoffer som rask og enkelt gir en sikker og pålitelig indikasjon om substansen som er funnet er det som er oppgitt, dette kan avleses via en fargereaksjon på spesial heft papir.