Diffusjonstett pose 400 x 600

Spesialutviklet pose for sikring av bevis i tilfeller hvor det kreves at posen skal være diffusjonstett.