MWE Forensic Swab DNA

Kriminalteknisk “Forensic Swab” som benyttes av Kripos til sikring av biologiske spor DNA. Den har utformet “spiss” tupp og er oppbevart i rør. Den har en lang levetid på ca. 5 år. Den spisse tuppen gjør det ideelt å sample opp tørket materiale f.eks. blod på tepper og steder hvor det er vanskelig å komme til. Swab puttes direkte i røret etter prøvetakning, noe som muliggjør en enkel transport og oppbevaring. Det kreves ingen spesial tilpasset lagring.

Varenummer: 104 Kategorier: ,